HUKUKİ YAYINLAR

TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİRİLMEMESİNDEN DOLAYI DAVA HAKLARI

TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİRİLMEMESİNDEN DOLAYI DAVA HAKLARI

Taşeron işçiler için kadro açıklaması yapıldıktan sonra[1] 20/11/20117 tarihli 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilerin[2] hangi şekillerde kadroya alınacağı belirtilmiştir. Ancak sürecin bazı aşamaları bulunmaktadır. Bunlar:

I-İşçilerin Başvurusu: Taşeron işçiler, 2 ila 11 Ocak 2018 tarihleri arasında, çalışmış oldukları kurumlar aracılığı ile başvurular gerçekleştirerek süreci başlatmaktadırlar.

II-Tespit Komisyonu İncelemesi: Yapılan başvurular tespit komisyonuna gönderilmektedir. Komisyon başvuruları inceleyerek kabul veya reddetmektedir. Başvurusu kabul edilen işçi sınava girmeye hak kazanmaktadır. Ancak başvurusu reddedilen işçi için itiraz hakkı bulunmaktadır.

III-İtiraz: Tespit komisyonu kararına başvurusu reddedilen işçiler, ilan tarihinden itibaren 3 gün[3] içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.

IV-İtiraz Üzerine Karar: Yapılan bu itirazlar, ilgili komisyonca değerlendirilerek karara bağlanır ve sonuç, itiraz yapan işçiye yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine tespit komisyonunca verilen kararlar kesin olup başvurulacak başka bir yol bulunmamaktadır. Ancak;

V-İDAREYE KARŞI DAVA HAKKI: Tebliğin merkezi idarelerle ilgili 11. maddesinde “İtiraz üzerine tespit komisyonunca verilen karar kesindir” hükmü, 36. maddesinde ise “İtiraz üzerine komisyonca verilen kararlar kesindir” hükmü yer almaktadır. Özetle tebliğe göre komisyonun verdiği kararlar kesindir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 125. maddesinde “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” hükmü bulunmakla, komisyonların işçilerin itirazları üzerine verdikleri kararlar da idari işlemlerdir. Dolayısıyla komisyonların itirazlar üzerine verdiği kararların kesin olduğunu düzenleyen tebliğin ilgili hükümleri, Anayasanın 125. maddesine aykırıdır ve işçinin dava açma hakkı mevcuttur.

Sonuç olarak KHK ve tebliğdeki koşulları taşıdığı halde başvurusu reddedilen, yaptığı itirazdan da olumsuz sonuç alan işçi, itiraz üzerine komisyonun verdiği kararın kendisine tebliğ edilmesini takip eden 60 gün içinde kararın iptali için idari yargıda dava açabilir. Dava açmayı düşünen işçinin sınavlar yapılmadan önce hızla netice alabilmesi için “yürütmeyi durdurma” isteminde bulunması büyük önem taşımaktadır.

Yukarıdaki kısa açıklamalar aydınlatma amacı taşımakta olup, somut hukuki durumlara çözüm teşkil etmemektedir. Karşılaşacağınız hukuki sorunlar için bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

[1] http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/taseron-isciye-kadro-icin-kamuya-gecis-imkani-aciklamasi-40658623
[2]Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin, Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne geçirilmesi anlaşılmalıdır.
[3] İtiraz süresi tespit komisyonlarının ilanlarında belirtilmediyse, 3 gün kabul edilecektir.

Kılıç Hukuk Bürosu