Av. Onur Kılıç
16 Şubat 20117
  • Gayrimenkul Hukuku

Yolsuz tescil, hukukumuzda 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun (“TMK” olarak adlandırılacaktır.) ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.